Institutul de Cercetari Socio-Umane
„Gheorghe Șincai” al Academiei Române

Prima Pagină Contact

Istoric
Domenii de cercetare
Resurse Umane
Mijloace de cercetare
Rezultate obtinute
Manifestări științifice
Programe de cercetare
Proiecte
Premii și distincții
Anuarul ICSU
Regulamente
Anunturi
Declarații de avere


Manifestări științifice


Festivalul International LUCIAN BLAGA, editia a XVI-a, Tirgu-Mures, 21-24 iulie 2016. Program

Conferința internațională/International conference
Frontierele modernității. Transferuri culturale și intelectuale/ Borders of modernity. Cultural and intellectual transfers
27 mai 2016/27 May 2016. Program

Conferință internațională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity organizată în parteneriat cu Institutul de Studii Multiculturale Alpha și Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș, 29-30 mai 2014. Program

Sesiunea științifică Primul război mondial: conflicte si memorie, organizată în cadrul Zilelor Academice Clujene, Tîrgu Mureș, 6 iunie 2014.

Sesiunea anuală de comunicări științifice Arhivele și Cercetarea Istorică, organizată în colaborare cu Arhivele Naționale. Direcția Județeană Mureș, Universitatea „Petru Maior”, Asociația Arhiviștilor „David Prodan”. Filiala Mureș, Tîrgu Mureș, 25 septembrie 2014. Program

Sesiunea științifică Intelectualii: ideologii și destin politic, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, 17 octombrie 2014 (sesiune organizată cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, prin acordarea unei subvenții din bugetul județean pentru programe și proiecte culturale).

Conferința științifică internațională Communication, Context, Interdisciplinarity, organizată în parteneriat cu Institutul de Studii Multiculturale Alpha și Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș, 23-24 octombrie 2014. Program

Sesiunea științifică Secolul extremelor. Război și pace între 1914-2000, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai”, Tîrgu Mureș, 14 noiembrie 2014 (sesiune organizată cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, prin acordarea unei subvenții din bugetul județean pentru programe și proiecte culturale).

Dr. Simon Zsolt (CS la ICSU „Gh.Șincai”) împreună cu dr. Pál-Antal Sándor (arhivist expert pensionat, membru extern al Academiei Maghiare) și cu Asociația „Borsos Tamás” au organizat conferința cu titlul Maros megye történetéből (Din istoria județului Mureș), Tîrgu Mureș, 29 noiembrie 2013.

Conferința științifică internațională Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, organizată în parteneriat cu Institutul de Studii Multiculturale Alpha și Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș, 23-24 octombrie 2014. Program

Sesiunea științifică Arhivele și cercetarea istorică, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” și Arhivele Naționale, Direcția Mureș, Târgu-Mureș, 11 octombrie 2013. Program

Sesiunea științifică Arhivele și cercetarea istorică, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” și Arhivele Naționale, Direcția Mureș, Târgu-Mureș, 18 octombrie 2012. Program

Conferința internațională Războaiele balcanice și sfârșitul secolului „cel lung”, Târgu-Mureș, 19-20 iulie 2012. Program

Sesiunea științifică Frontiere deschise: translații dincolo de culturi, discipline și identități, Târgu-Mureș, manifestare inclusă în cadrul Zilelor Academice Clujene, 25 mai 2012. Program

Conferința internațională Risorgimento italian și mișcările naționale din Europa. De la modelul italian la realitatea Europei central-orientale, Târgu-Mureș, 17 septembrie 2011. Program

Sesiunea științifică Arhivele și cercetarea istorică, Sovata, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” și Arhivele Naționale, Direcția Mureș, Târgu-Mureș, 19 mai 2011. Program

Sesiunea științifică Arhivele și cercetarea istorică, Târgu-Mureș, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” și Arhivele Naționale, Direcția Mureș, Târgu-Mureș, 20 mai 2010.

Seminar de lucru Proiecte de modernizare în România secolului XX, Târgu-Mureș, 20 februarie 2009.

Sesiunea de comunicări Integrarea europeană între tradiție și modernitate, Târgu-Mureș, 21-22 septembrie 2008.

Sesiunea științifică internațională Continuitate și discontinuitate în relațiile Apus – Răsărit, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” și Asociația „Suryam”, Târgu-Mureș, 25-26 mai 2007.

Simpozionul științific dedicat împlinirii a 140 de ani de la înființarea Academiei Române, Reghin, 5 iunie 2006.

Sesiunea științifică internațională Călătoria ca spațiu al cunoașterii și comunicării culturale, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” și Centre de Recherche sur la Littérature de Voyage, Sorbonne, Paris, Târgu-Mureș, 9 iunie 2006.

Sesiunea științifică Identități în construcție în spații multiculturale, Târgu-Mureș, 9 septembrie 2006.

Sesiunea științifică Interferențe iluministe europene, în colaborare cu Biblioteca Județeană Mureș, Târgu-Mureș, 28-29 septembrie 2006.

Sesiunea științifică internațională Elite culturale, priorități politice – o reconstituire istorică, în colaborare cu Universitatea “Petru Maior”, Târgu-Mureș, 27 mai 2005.

Colocviul româno-francez Români în Franța, francezi în România, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș, 1-2 octombrie 2004.

Sesiunea științifică internațională Identitate națională - spirit European, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș, 28 mai 2004.

Conferința internațională Culturile Europei Central-Răsăritene după 1989, Târgu-Mureș, 21-23 august 2003.

Sesiunea științifică Istorici și istoriografie, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș, 30 mai 2003.

Sesiunea științifică Cultură, biserică, societate, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș, 24 mai 2002.