Institutul de Cercetari Socio-Umane
„Gheorghe Şincai” al Academiei Române

Prima Paginã Contact

Istoric
Domenii de cercetare
Resurse Umane
Mijloace de cercetare
Rezultate obtinute
Manifestări Stiinţifice
Programe de cercetare
Proiecte
Premii şi distincţii
Anuarul ICSU
Regulamente
Anunturi
Declaraţii de avere

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române din Târgu-Mureş (ISSN 1454-5284) este o publicaţie academică anuală care apare din anul 1998 recenzată în sistemul double blind. Anuarul acceptă articole în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională. Revista are secţiuni de istorie medie, modernă şi contemporană, studii culturale şi studii literare, recenzii, eseuri critice şi note de lectură. Anuarul publică articole legate de istoria estului şi centrului Europei, studii culturale comparate, istoria intelectualilor, imagologie, identitate, istorie socială, politică sau diplomatică, relaţii culturale şi confesionale.


Colectiv de redacţie

Redactor şef

Dr. Cornel Sigmirean


Redactori

Dr. Nicoleta Sălcudeanu

Dr. Carmen Andraş

Dr. Anca Şincan

Dr. Marian Zăloagă

Dr. Corina Teodor

Dr. Simon Zsolt

Dr. Novák Csaba Zoltán

Dr. Maria CosteaCONSILIUL ȘTIINȚIFIC:


Acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române

Acad. Eugen Simion, preşedintele Secţiei de filologie şi literatură a Academiei Române

Acad. Camil Mureşanu, preşedinte de onoare al Filialei din Cluj-Napoca

Acad. Ioan-Aurel Pop, directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, membru al Academiei Române

Keith Hitchins, profesor emerit Champaign - Illinois University, Urbana, USA, membru de onoare al Academiei Române

Rakesh Batabyal, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş, România

David Espey, University of Pennsylvania, S.U.A.

Vesna Goldsworthy, Kingston University, Londra, Marea Britanie

Claude Karnoouh, Centre National de Recherches Scientifiques, Paris, Franţa

Anatol Petrencu, directorul Institutului de Istorie „Pro-Memoria”, Chişinău

Ion Negrei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe, Chişinău


Condiţii tehnice pentru publicare:


Articolele vor avea între 8 şi 15 pagini (22,9x16,3 cm); textul articolului va fi editat în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, font de 11, spaţiere la un rând. Notele vor fi scrise cu caractere de 10, dispuse în subsolul paginii, şi vor respecta Chicago Style (Chicago-Style Citation Guide).


Articolele vor fi însoţite de:

  • un rezumat în limba engleză care va avea între 150 şi 300 de cuvinte;
  • traducerea în limba engleză a titlului articolului;
  • cuvintele cheie în limba engleză;
  • menţionarea afilierii academice a autorului (gradul, funcţia ocupată, instituţia la care este angajat).


Articolele vor fi trimise prin e-mail la adresa: icsu_ms@clicknet.ro.


ETICA PUBLICĂRIIREZUMATE ANUARUL I.C.S.U. „GHEORGHE ŞINCAI”, 1998-2012


Anuarul ICSU vol. XVII/2014

Anuarul ICSU vol. XVI/2013

Anuarul ICSU vol. XV/2012

Anuarul ICSU vol. XIV/2011

Anuarul ICSU vol. XIII/2010

Anuarul ICSU vol. XII/2009

Anuarul ICSU vol. XI/2008

Anuarul ICSU vol. X/2007

Anuarul ICSU vol. VIII-IX/2005-2006

Anuarul ICSU vol. VII/2004

Anuarul ICSU vol. V-VI/2002-2003

Anuarul ICSU vol. III-IV/2000-2001

Anuarul ICSU vol. II/1999

Anuarul ICSU vol. I/1998