Institutul de Cercetari Socio-Umane
„Gheorghe Şincai” al Academiei Române

Prima Paginã Contact

Istoric
Domenii de cercetare
Resurse Umane
Mijloace de cercetare
Rezultate obtinute
Manifestări Stiinţifice
Programe de cercetare
Proiecte
Premii şi distincţii
Anuarul ICSU
Regulamente
Anunturi
Declaraţii de avereBiblioteca Institutului

Biblioteca Academiei Române din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu-Mureş are un fond estimat la aproximativ 30.000 de publicaţii, în limbile română, maghiară, germană, franceză, rusă, engleză şi italiană în domenii precum istorie, sociologie, economie, drept, genealogie, filosofie, literatură, critică literară, arte şi altele.

Din fondurile de carte ale bibliotecii se remarcă prezenţa unor colecţii şi publicaţii de mare valoare, precum:

  • Lexicoane şi enciclopedii: Magyar Jógi Lexikon, Revai Nagy Lexikon, Magyar Irodalmi Lexikon, Világ Irodalmi Lexikon, Nagy képes világtörténete, Magyar Nemes Családok, Magyarország Vármegyéi és Városai;
  • Culegeri legislative: Corpus Iuris Hungarici – Magyar Törvénytár 1526-1886, Rendeletek Tára (1860-1945), Reichs – Geßetz und Regierungsblatt (1849-1859), Acte juridice din Ţara Românească 1775-1781;
  • Colecţii de documente: Documente privitóre la Istoria Românilor (1552-1575; 1576-1600) (1888; 1897), Dezbaterile Senatului (1888-1910);
  • Reviste: Századok (1867-1945), Kerereszteny Magvető (1875-1913), Revista literară (1880-1900), Albina (1903-1906), Viaţa Românească (1909-1950), Revista Fundaţiilor Regale (1934-1946), Annales Economies, Sociétés Civilisations, Historische Zeitschrift, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Aussenpolitik, Weimarer Beiträger, Revue d’Histoire, Neamul românesc, Viaţa românească, Erdészeti Lapok (1890-1899).

Publicaţiile bibliotecii sunt inventariate în sistem manual, în cataloage, în octombrie 2009 începându-se formarea unei baze de date, cu toate publicaţiile, pentru o evidenţă mai strictă asupra fondului şi inventarului

.