Institutul de Cercetari Socio-Umane
„Gheorghe Şincai” al Academiei Române

Prima Pagină Contact

Istoric
Domenii de cercetare
Resurse Umane
Mijloace de cercetare
Rezultate obtinute
Manifestări Stiinţifice
Programe de cercetare
Proiecte
Premii şi distincţii
Anuarul ICSU
Regulamente
Anunţuri
Declaraţii de avere


DIRECTOR: DR. CORNEL SIGMIREAN

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC:

Dr. Cornel Sigmirean, Preşedinte

Dr. Nicoleta Sălcudeanu, Secretar Ştiinţific

Dr. Corina Teodor

Dr. Simon Zsolt

Dr. Marian Zăloagă

Dr. Anca Şincan


SECŢII DE CERCETARE

PERSONAL ADMINISTRATIV

BIBLIOTECA


În cadrul institutului activează un colectiv de 11 cercetători, dintre care:

  • 8 doctori în ştiinţe (Cornel Sigmirean, Nicoleta Sălcudeanu, Corina Teodor, Simon Zsolt, Maria Costea, Novak Csaba-Zsoltán, Anca Şincan, Marian Zăloagă);
  • 2 doctoranzi, în faza de finalizare a tezelor de doctorat (Mariana Ploeşteanu, Carmen Maria Dorlan);
  • 1 conducător de doctorate în afara institutului (Cornel Sigmirean la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca)
  • 2 membri în comisii de doctorate (Cornel Sigmirean, Corina Teodor).