Institutul de Cercetari Socio-Umane
„Gheorghe Şincai” al Academiei Române

Prima Paginã Contact

Istoric
Domenii de cercetare
Resurse Umane
Mijloace de cercetare
Rezultate obtinute
Manifestări Stiinţifice
Programe de cercetare
Proiecte
Premii şi distincţii
Anuarul ICSU
Regulamente
Anunţuri
Declaraţii de avere


SECŢIA DE ISTORIE


Maria Costea

Cercetător ştiinţific. Domenii de competenţă: istoria Relaţiilor Internaţionale în perioada contemporană. Doctor în istorie cu teza Relaţiile politico-diplomatice româno-bulgare (1938–1940), la Universitatea “Ovidius” din Constanţa. A publicat numeroase studii şi articole, precum şi 2 cărţi: România şi Bulgaria - diplomaţie şi conflict. Negocierile româno-bulgare privind problemele litigioase în perioada noiembrie 1933 - martie1940, reflectate în documentele diplomatice româneşti, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004, Integrarea României în UE: provocări şi perspective, Iaşi, Institutul European, 2007. A efectuat stagii de documentare ştiinţifică la Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, precum şi în Franţa, Belgia, Ucraina. Face parte din colegiul de redacţie al Anuarului Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române.


Carmen Maria Dorlan

Asistent cercetare. Domenii de competenţă: istoria ecleziastică şi a vieţii religioase. Este doctorandă în istorie, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca, pregătind teza Elitele clericale româneşti şi comunitatea din Comitatul Mureş-Turda în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ca urmare a schimburilor interacademice dintre Academia Română şi Academia Maghiară de Ştiinţe, a beneficiat de stagii de documentare la Budapesta, la Biblioteca Naţională Széchényi, la Biblioteca Universităţii Centrale Europene şi la Biblioteca Academiei Maghiare de Ştiinţe. A publicat 10 studii şi 9 recenzii.


Novák Csaba Zoltán

Asistent cercetare. Domenii de competenţă: istoria minorităţii maghiare în perioada comunistă. Din anul 2003, efectuează cercetări în mai multe arhive din ţară şi străinătate (MOL Budapesta, Arhiva Istoriei Politicii şi a Sindicatelor Budapesta, Arhiva Europei Libere Budapesta, Arhiva Militară Budapesta). A participat, în 2006, ca expert, la Comisia pentru Analiza Dictaturii Comuniste a Administraţiei Prezidenţiale din Romania şi la realizarea Raportului Final. Din 2005 este doctorand al Institutului „Nicolae Iorga” al Academiei Române, cu teza Politica PCR faţă de minorităţile naţionale 1948-1975. A publicat un număr de 28 de studii şi este coautorul a două cărţi.


Mariana Ploeşteanu

Cercetător ştiinţific gradul III. Domenii de competenţă: istoria culturii transilvane. A publicat studii şi articole despre personalităţile vieţii politice şi culturale ale Transilvaniei, editînd în ultimii ani în volume tematice studiile reputatului istoric Grigore Ploeşteanu. A participat cu comunicari la sesiuni ştiinţifice în ţară şi în Statele Unite ale Americii.


Cornel Sigmirean

Cercetător ştiinţific gradul I. Doctor în istorie al Universităţii din Cluj, cu teza Studenţi români la instituţiile de învăţământ din Transilvania, Ungaria şi Slovacia în perioada dualismului austro-ungar. Specialist în istoria modernă a României, a publicat 8 carţi şi peste 60 de studii în reviste şi volume apărute în ţara şi străinătate, din care menţionăm Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă, distinsă cu Premiul „Gheorghe Bariţiu” al Academiei Române. A participat cu comunicări ştiinţifice la simpozioane, sesiuni, colocvii naţionale şi internaţionale (Ungaria, Slovacia, Italia, Germania şi Franţa). S-a remarcat, în primul rând, prin studii privind istoria formării intelectualităţii şi a elitelor românesti din Transilvania în epoca modernă. Din 1992 propune cursuri despre istoria secolului XX la Universitatea „Petru Maior”. Este conducător de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca începând cu anul 2008. Este redactor-şef al revistelor Anuarul Institului de Cercetări „Gheorghe Şincai" şi „Studia Universitatis Petru Maior. Historia".


Simon Zsolt

Cercetător ştiinţific gradul III. Doctor în istorie al Universitatii „Eötvös Lóránd” din Budapesta cu teza Relaţiile comerciale dintre Ungaria şi Imperiul Otoman la începutul sec. al XVI-lea. Traficul tricesimelor din Barics şi Kupinovo.Domenii de competenţă: istoria intelectualităţii, a economiei şi a vieţii private. A publicat un număr de 29 de studii, în reviste şi volume colective. În anul 2007, a obţinut Premiul I la concursul de publicaţii organizat de Asociaţia Naţională a Doctoranzilor şi de către Fundaţia Publică de Educaţie Superioară „Magyary Zoltán”, cu contribuţia Consiliulului Mondial al Profesorilor Maghiari (Budapesta), Secţia de Ştiinţe Sociale, iar în 2006, Premiul de debut al Societăţii Muzeului Ardelean (Cluj-Napoca). A făcut parte din comitetul de organizare a mai multor conferinţe. Este secretarul ştiinţific al Societăţii Muzeului Ardelean, Filiala Târgu-Mureş, membru în comitetul de redacţie al Anuarului Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”. A efectuat stagii de cercetare în arhive şi biblioteci din Budapesta, Viena, München, Augsburg, Dillingen, Paris, Cambridge şi Dubrovnik.


Anca Şincan

Asistent cercetare. Specializare în istorie recentă, în cercetarea raporturilor bisericii cu statul communist. Este doctorand în istorie la Central European University din Budapesta, cu o teză despre relaţia dintre statul comunist şi cultele religioase. A efectuat stagii de pregătire profesională la Universitatea din Padova, Universitatea Oxford, Institutul de Istorie Europeană din Mainz şi Colegiul Noua Europă din Bucureşti. A participat la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale, a făcut parte din colegiul de organizare al conferinţei internaţionale Eastern Christianity in Post-Imperial Societies, din cadrul proiectului european Engaging Eastern Europe - Eastern Orthodox Christianity in an Integrating Europe condus de Universitatea Radboud din Olanda. Membru al Asociaţiei pentru Studiul Naţionalităţilor, New York, SUA, a participat la mai multe proiecte de cercetare internaţionale, finanţate prin programul de finanţare al Uniunii Europene Framework 6 din Germania, Ungaria, Olanda. A fost expert în Comisia pentru Analiza Dictaturii Comuniste a Administraţiei Prezidenţiale din Romania în 2006. Face parte din comitetul de redacţie a revistelor „Studia Universitatis Petru Maior, Historia” şi Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane „Gheorghe Şincai”. A colaborat la realizarea Enciclopediei Uniunii Europene.


Corina Teodor

Cercetător ştiinţific gradul III. Doctor în istorie, cu teza Istoriografia ecleziastică română din Transilvania 1850-1920. Domenii de competenţă: istoriografie şi istorie ecleziastică şi a vieţii religioase. A urmat stagii de documentare în Italia, Ungaria şi Statele Unite ale Americii. Autoare a 37 de studii publicate în ţară şi în străinătate si a cărţii Coridoare istoriografice. O incursiune în universul scrisului ecleziastic românesc din Transilvania anilor 1850-1920, distinsă cu Premiul „Gheorghe Bariţiu” al Academiei Române. Este membru în colectivele de redacţie ale Anuarulului Institutului de Cercetari Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, Libraria şi Studia Universitatis Petru Maior. Historia.


Marian Zăloagă

Cercetător ştiinţific. Doctor în istorie, cu teza Imaginea ţiganilor în cultura săsească, secolele XVIII-XIX, susţinută în 2011 la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Domenii de competenţă: antropologia istorică, istoria marginalilor. Stagii de cercetare în bibliotecile: Central European University (2004-2009), Westfälische Wilhelms-Universität Münster (2006-2007), Dokumentations-und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg (2007), Magyar Országos Levéltár–Budapesta (2007), Biblioteca Muzeului Naţional Brukenthal-Sibiu, Das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien-Sibiu, Muzeul de etnografie universală „Franz Binder”–Sibiu. Stipendiat al Deutsche Akademischer Austausch Dienst (2006-2007). A publicat 20 studii în reviste şi volume colective din ţară si străinătate. A participat, în 2006, ca expert, la Comisia pentru Analiza Dictaturii Comuniste a Administraţiei Prezidenţiale din România şi la realizarea Raportului Final. A facut parte din comitetul de organizare al unor conferinţe naţionale si internationale (Călătoria ca spaţiu al cunoaşterii şi comunicării culturale/The travel: a space of knowledge and cultural communication/Le voyage: espace de la connaissance et de la communication culturelle; Continuitate si discontinuitate in relatiile Est-Vest/Continuity and discontinuity in East-West relationships). Membru în colegiul de redacţie al Anuarului Institutului de Ştiinte Socio-Umane „Gheorghe Şincai”. Membru al Vereins für siebenbürgische Landeskunde.

SECŢIA DE FILOLOGIE


Nicoleta Sălcudeanu

Cercetător ştiinţific gradul II. Doctor în literatură, având ca domenii de competenţă istoria exilului românesc şi istoria literaturii române. A publicat trei volume de autor, este coautor la un număr de 4 volume, peste 200 de studii şi articole publicate în ţară şi în străinătate, dintre care studiul Present day Reverberations of the Traditionalism-Nationalism-Orthodoxism Synthesis Professed by "Gândirea" Magazine, publicat de UBB Cluj-Napoca, este preluat de The American Historical Review (AHR), patronată de “American Historical Association” şi JSTOR (Collected Essays, Nicoleta Sălcudeanu. Present-day Reverberations of the Traditionalism-Nationalism-Orthodoxism Synthesis Professed by "Gandirea" Maga-… www.jstor.org/stable/2171498 -). A participat la programe iniţiate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Ambasada României la Paris şi Institutul Cultural Român (ICR), şi ale Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC) şi Uniunea Scriitorilor (US). A participat la elaborarea Dicţionarului General al Literaturii Române, sub egida Academiei Române. În prezent, participă la proiectul iniţiat de acad. Eugen Simion, derulat de Institutul de Teorie şi Istorie Literară „G. Călinescu”, intitulat Cronologia vieţii literare româneşti. A obţinut premii şi nominalizări din partea Uniunii Scriitorilor din România, ale Filialei Târgu-Mureş a US şi din partea unor reviste de cultură. Este membră a colegiului de redacţie al Anuarului Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române, redactor al revistei Vatra, (2005-2007) şi al revistei Discobolul (2004-2008). Colaborări la publicaţiile: Cuvântul, Viaţa Românească, Cultura – Fundaţia Culturală Română, Contemporanul - Ideea europeană, România literară, Dilema veche, Seine et Danube,The American Historical Review, Steaua, Euphorion, Timpul etc. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.